023536070 , 9852628113, 9802313984, 9817032003

advancelab2010@gmail.com

Find your Reports
Location
Birtamode
Sun - Fri ( 7:00 AM - 4:30 PM )

Sat ( 8:00 AM - 2:00 PM )
Download Reports

Our Expert Teams

Abhinash Subedi

Bikram Guragain

Dipak Khadgi

Dr. Seema Verma Pradhan

Consultant Pathologist, 

MBBS,MD ( IOM TUTH)

NMC no. 2636

Dr. Tanchona Nembang

Consultant APthologist

MBBS,MD( BPKIHS, Dhaaran)

NMC no 9226

Hari Karki

KAbita Rajbanshi

Kaushila Nembang

Kuljit Kaur

Laxman Rajbanshi

Meera Khatiwada

Nirmala Rai

Pooja Khulal

Prakash Bhandari

Raj Kishor Yadav

Ranjana Kharel

Samjhana Shretha

Sangita Chaudhary

Tej Maya Magar